ADWOKAT
dr Aneta Sośnicka

KANCELARIA
ADWOKACKA



Kancelaria Adwokacka z Lublina ADWOKAT dr Anety Sośnickiej świadczy kompleksową obsługę prawną Klientów w zakresie prawa nieruchomości w Lublinie i nie tylko.

W zależności od potrzeb Klientów, przygotowujemy pisma przedsądowe oraz pisma procesowe, w tym wszczynające postępowania sądowe, jak również umowy oraz opinie prawne. Udzielamy również porad prawnych oraz repreznetujemy Klientów podczas postępowań sądowych.

Jako przykładowe usługi świadczone przez Kancelarię Adwokacką ADWOKAT dr Anety Sośnickiej z Lublina w zakresie prawa nieruchomości należy wymienić:

- czynności zmierzające do uregulowania stanu prawnego nieruchomości (w tym np. sprawy spadkowe, sprawy o eksmisję, sprawy dotyczące wspisów w księgach wieczystych),

- reprezentacja Klientów w sprawach o zasiedzenie nieruchomości lub uwłaszczenie nieruchomości,

- reprezentacja Klientów w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości,

- reprezentacja Klientów w sprawach o wydanie nieruchomości,

- reprezentacja Klientów w sprawach o rozganiczenie nieruchomości,

- reprezentracjia Klientów w sprawach o odwołanie darowizny,

- reprezentacja Klientów w sprawach o dział spadku oraz podział majątku w zakresie nieruchomości,

- reprezentacja Klientów w sprawach o ustanowienie lub znisienie służebności,

- reprezentacja Klientów w sprawach o eksmisję, jak również sprawach zwiazanych z prawem lokalem socjalnym,

- reprezentacja Klientów przed Sądami wieczystoksięgowymi (np. w zakresie wpisu właściciela, wpisu lub wykreślenia wpisu dotyczącego hipoteki, służebności),

- sporządzanie oraz opiniowanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości, umów darowizny nieruchomości,

- czynności związane z obsługa prawną transakcji w obrocie nieruchomościami, w tym np. opiniowanie oraz sporządzanie umów w zakresie sprzedaży i nabycia nieruchomości.

ADWOKAT z Lublina dr Aneta Sośnicka zajmuje się również regulowaniem stanu prawnego nieruchomości. W ostatnich latach zajmowała się wyprowadzeniem stanu prawnego m.in. kilku kamienic znajdujących się na terenie Lublina. Dzięki podjętym przez nią działaniom, przedmiotowe nieruchomości przestały generować jedynie koszty, a zaczęły przynosić ich właścicelom oczekiwane dochody.

Sprawy z zakresu prawa nieruchomości wymagają niejednokrotnie dokonania szeregu czynności, wykraczających poza usługi świadczone przez Kancelarie Adwokackie. ADWOKAT dr Aneta Sośnicka z Lublina współpracuje z Kancelariami Notarialnymi, Kancelariami Doradców Podatkowych, Zarządcami Nieruchomości oraz biegłymi z zakresu wyceny nieruchomości, dzięki czemu możemy zaproponować Klientom kompleksową pomoc prawną, oszczędzając Ich czas i pieniądze.

Kancelaria Adwokacka prowadzi również obsługę prawną Deweloperów.

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy Klientów w Lublinie oraz w innych miatach, jak  Zamość, Puławy, Ryki, Lubartów, Opole Lubelskie, Radzyń Podlaski i Tomaszów Lubelski, jak również, w razie potrzeb Klientów, na terenie całej Polski.

Celem zapoznania się z zakresem wszystkich usług prawnych świadczonych przez Kanacelarię Adwokacką ADWOKAT dr Anety Sośnickiej z Lublina, zapraszamy na stronę https://www.anetasosnicka.pl


ADWOKAT Nieruchomości Lublin

ADWOKAT
Nieruchomości Lublin
dr Aneta Sośnicka

W 2003 roku ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po skończonych studiach zaczęłam łączyć pracę w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii UMCS w Lublinie z odbywaniem aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Lublinie, współpracując jednocześnie przez cały ten okres z Kancelariami Prawniczymi w Lublinie. Uwieńczeniem pracy dydaktycznej było uzyskanie przeze mnie stopnia naukowego – doktora nauk prawnych. Praca w Sądach, jak i Kancelariach, utwierdziła mnie natomiast w przekonaniu, że swoją przyszłość zawodową chcę łączyć z udzielaniem pomocy prawnej prowadząc Kancelarię Adwokacką.

W grudniu 2008 roku zostałam wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie i od początku 2009 roku prowadzę Kancelarię Adwokacką w Lublinie, przy czym pomoc prawną dla Klientów świadczymy także w innych miastach, tj. Zamość, Tomaszów Lubelski, Puławy, Ryki, Lubartów, Opole Lubelskie i Radzyń Podlaski, jak również, w razie potrzeb Klientów, na terenie całej Polski.

Jedną z głównych dziedzin prawa, którą zajmuję się od wielu lat, jest prawo nieruchomości. Jest to bardzo obszerna dziedzina prawa, obejmująca m.in. sprawy o: zasiedzenie, zniesienie współwłasności nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, służebności, wydanie nieruchomości, eksmisje, sprawy z zakresu wpisów w księgach wieczystych.

Poza sprawami z zakresu prawa nieruchomości, świadczę pomoc prawną także w zakresie innych gałęzi prawa.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z zakresem usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Adwokacką ADWOKAT dr Anety Sośnickiej – https://www.anetasosnicka.pl

+48 605 675 875

kancelaria@anetasosnicka.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Potrzebujesz porady prawnej?
Zapraszamy do kontaktu - ADWOKAT NIERUCHOMOŚCI Lublin

ADWOKAT

dr Aneta Sośnicka 

ul. Chopina 7/32
20-026 Lublin 

NIP: 712-297-82-65

KONTAKT

+48 605 675 875

kancelaria@anetasosnicka.pl

tel./fax + 48 81 740 41 94 



 

Nr rachunku bankowego:
25 1140 2004 0000 3702 5883 0490

adwokat lublin nieruchomości, adwokat nieruchomości, prawnik nieruchomości lublin, prawnik nieruchomości, eksmisja lokatorów lublin, sprawa o eksmisję lublin, lokal socjalny lublin, zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie nieruchomości, wydanie nieruchomości, służebność, ustalenie służebności, zniesienie służebności, darowizna mieszkania, darowizna nieruchomości, odwołanie darowizny, księgi wieczyste, wpis do księgi wieczystej lublin, obsługa prawna deweloperów, dział spadku, podział nieruchomości, prawo nieruchomości, wpis do hipoteki, umowa najmu, umowa darowizny, pomoc prawna nieruchomości, adwokat Lublin, adwokat centrum, adwokat Chopina, dobry adwokat Lublin, najlepszy adwokat Lublin, skuteczny adwokat Lublin, prawnik Lublin, lubelski adwokat, koszty adwokata, wynagrodzenie adwokata, adwokatów, pomoc prawna, porada prawna, porady prawnej, mecenas, dobry mecenas, radca prawny Lublin, koszty sprawy o zasiedzenie, koszty sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości, opłata od wniosku o zasiedzenie, jaka jest opłata sądowa w sprawie o zniesienie współwłasności nieruchomości, umowa najmu, umowa sprzedaży, umowa darowizny, odwołanie darowizny, jak odwołać darowiznę, umowa deweloperska, umowa dzierżawy, na co zwrócić uwagę przy zakupie nieruchomości, jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych, jak znieść współwłasność nieruchomości, kamienica, działka, podział działki, wspólny majątek, wspólna nieruchomość, wniosek do sądu, podział geodezyjny, zasiedzenie nieruchomości, jak zasiedzieć nieruchomość, przesłanki zasiedzenia, dobra wiara, zła wiara, zasiedzenie w złej wierze, dobrej wierze, akt notarialny, pomoc w sprawie nieruchomościowej, jak uregulować stan prawny, jak zrobić wpis w księdze wieczystej, księgach wieczystych, w sprawie o eksmisję, sprawa o eksmisję, jak uzyskać lokal socjalny, jak dokonać rozgraniczenia nieruchomości, jakie dokumenty są potrzebne w sprawie o zasiedzenie, odebrać lokal, lokator nie płaci, zadłużenie za lokal, podział domu, jak podzielić działkę rolną, jakie dokumenty są potrzebne w sprawie o zniesienie współwłasności nieruchomości, po ilu latach zasiedzenie, jak ustanowić służebność, przesłanki do ustanowienia służebności przejazdu i przechodu, ile kosztuje służebność, jaka jest wartość nieruchomości, jak zasiedzieć działkę, co przerywa bieg zasiedzenia, posiadanie samoistne, dział spadku, podział nieruchomości, jak napisać umowę najmu lokalu, jak ustalić współwłaścicieli, jak ustalić właścicieli nieruchomości, jak sprostować księgę wieczystą, jak sprostować błąd w księdze wieczystej, jak ustanowić podział korzystania z nieruchomości, sprawa nieruchomościowa, honorarium adwokata, ile bierze za sprawę adwokat w Lublinie, czym zajmuje się adwokat, porada prawna online, doświadczonego adwokata, skutecznego adwokata, szukam dobrego adwokata z Lublina, dobrego prawnika, do poprowadzenia sprawy, trudnej sprawy, trudna sprawa, ciężka sprawa, jaki jest koszt sprawy o zasiedzenie, jaki jest koszty sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości, jak ustalić księgę wieczystą, jak sąd jest właściwy w sprawie, jakie są sposoby na zniesienie współwłasności nieruchomości, jak napisać pozew o eksmisję, odszkodowanie za wywłaszczenie, jak zawrzeć ugodę, jak napisać ugodę, jak napisać pozew sądowy, jak napisać wniosek do sądu, jak rozliczyć nakłady na majątek, jak obliczyć spłatę, jak uzyskać odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, jak napisać wniosek do komornika sądowego, jak uniknąć licytacji nieruchomości, zadłużenie za lokal, odszkodowanie od Gminy Lublin